АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


вази БЕЗВРЕМИЕ - черни листа
"БЕЗВРЕМИЕ" - ваза
материал - порцелан, глазура, копирка.
размери: ш.18.5, д.6.5, в.15 см.
фотография: dilianmarkovstudio

вази БЕЗВРЕМИЕ - черни листа 1


вази БЕЗВРЕМИЕ - импресия
"БЕЗВРЕМИЕ" - ваза
материал - порцелан, глазура.
размери: ш.18.5, д.6.5, в.15 см.
фотография: dilianmarkovstudio

вази БЕЗВРЕМИЕ - импресия - детайл


вази БЕЗВРЕМИЕ - бронзов декор
"БЕЗВРЕМИЕ" - ваза
материал - порцелан, глазура, копирка.
размери: ш.18.5, д.6.5, в.15 см.
фотография: автора

вази БЕЗВРЕМИЕ - бронзов декор 1


НАГОРЕ