АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ - Всички права запазени

Всички материали, съдържащи се в този уебсайт (уебсайта), са обект на авторски права и са собственост на ОБЕКТ ЕООД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. "АтелиеОбект", логото и графиките са собственост на ОБЕКТ ЕООД.

Възпроизвеждането е позволено при условие, че посочите източника на данните, че това не причинява вреди за ОБЕКТ ЕООД и/или неговите партньори. При възпроизвеждане е задължително ясно да се обозначава текстово името "АтелиеОбект" и посочване на линк към уебсайта на ОБЕКТ ЕООД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия копиран (възпроизведен) материал. Начинът на отваряне на хипервръзката (линка) не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на ОБЕКТ ЕООД и/или неговите партньори.
С изключение на случаите, където изрично е посочено друго. Когато трябва да получите предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на мултимедийна информация (изображения, видео, звук и др.) и текстова, съответното разрешение анулира гореспоменатото общо разрешение и ще посочва недвусмислено всякакви условия за ползването им.

НАГОРЕ