АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


графични вази - директен печат
"ГРАФИКА" - вази
материал - порцелан, глазура, директен подглазурен предмет печат.
размери: ш.11.5, д.11.5, в.43 см. (вариращи размери, единични отпечатъци)
фотография: dilianmarkovstudio

графични вази - директен печат 1


НАГОРЕ