АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


четири Градски вази
"ГРАДСКА ВАЗА" - ваза
материал - порцелан, глазура, директен високотемпературен печат.
размери: ш.11.5, д.11.5, в.43 см.
фотография: dilianmarkovstudio

Градска ваза - детайл 1


Градска ваза - детайл 2


НАГОРЕ