АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


Осветително тяло - spaghetti company 3 - снимка 1
"АБАЖУР" - осветително тяло, SPAGHETTI COMPANY 3, Bulgaria Mall 2012, София
материал - порцелан, глазура, стомана.
архитект: kumaroffice
фотография: автора

Осветително тяло - spaghetti company 3 - снимка 2


Осветително тяло - spaghetti company 3 - снимка 3


Осветително тяло - spaghetti company 3 - снимка 4


НАГОРЕ