АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


BRANDS TILE - SPAGHETTI COMPANY 2 - снимка 1
"BRANDS TILES" - рекламни релефни плочки, SPAGHETTI COMPANY 2, Mall of Sofia 2012, София
материал - порцелан, глазура.
архитект: kumaroffice
фотография: автора

BRANDS TILE - SPAGHETTI COMPANY 2 - снимка 2


АБАЖУР - SPAGHETTI COMPANY 2 - снимка 3
"АБАЖУР" - осветително тяло, SPAGHETTI COMPANY 2, Mall of Sofia 2012, София
материал - порцелан, глазура.
архитект: kumaroffice
фотография: автора

АБАЖУР - SPAGHETTI COMPANY 2 - снимка 4


АБАЖУР - SPAGHETTI COMPANY 2 - снимка 4


ДЕКОРАЦЕЯ - SPAGHETTI COMPANY 2 - снимка 4
"ДЕКОРАЦЕЯ" - декоративна форма, SPAGHETTI COMPANY 2, Mall of Sofia 2012, София
материал - порцелан, глазура, печат-дълбок релеф.
архитект: kumaroffice
фотография: автора

НАГОРЕ