АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


лампи БАЛОНИ
"БАЛОНИ" - висящи отсветителни тела
материал - порцелан, глазура.
размери: диаметър 18, в.30 см. (минимална)
фотография: автора

лампи БАЛОНИ 1


лампи БАЛОНИ 2


настолно лампа БАЛОНИ
"БАЛОНИ" - настолно отсветителна тяло
материал - порцелан, глазура.
размери: ш.38, д.19, в.18 см. (вариращи)
фотография: автора

настолна лампа КВАДРАТ
"СВОБОДНИ КВАДРАТИ - 2" - двойна настолна лампа
материал - порцелан, глазура.
размери: ш.48.5, д.12, в.12 см.
фотография: dilianmarkovstudio

единична настолна лампа
"СВОБОДНИ КВАДРАТИ - 1" - единична настолна лампа
материал - порцелан, глазура.
размери: ш.38, д.12, в.12 см.
фотография: dilianmarkovstudio

стенни лампи ЦИЛИНДЪР
"ЦИЛИНДРИ" - стенни лампи
материал - порцелан, глазура.
размери: диаветър 8, в.43 см. (варираща)
фотография: автора

НАГОРЕ