АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


черна чаша ХАЛКА с детска рисунка на Йована 2 г.
"ХАЛКА" - чаша
материал - порцелан, глазура, копирка, вместимост 330 мл..
рисунки - Йована 2 год..
фотография: dilianmarkovstudio

четири чаши ХАЛКА с детска рисунка


сива-охра чаша хълка с рисунка на Йована 2 г.


НАГОРЕ