АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


чаши КОНУС за студени напитки с детски рисунки на Йована 5-6 г.
"КОНУС" - чаши за студени напитки
материал - порцелан, глазура, копирка, вместимост 330 мл..
рисунки - Йована 5-6 год..
фотография: dilianmarkovstudio

цветни чаши КОНУС за студени напитки с детски рисунки на Йована 5-6 г.


рисунака 1 чаша КОНУС - детска рисунка на Йована 6 г.


рисунака 2 чаша КОНУС - детска рисунка на Йована 6 г.


рисунака 3 чаша КОНУС - детска рисунка на Йована 6 г.


рисунака 4 чаша КОНУС - детска рисунка на Йована 6 г.


рисунака 5 чаша КОНУС - детска рисунка на Йована 6 г.


рисунака 6 чаша КОНУС - детска рисунка на Йована 6 г.


НАГОРЕ