АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


черно-бяла ецвана купа, детайл
"ЧЕРНО БЯЛО" - ецвана, избирателно глазирана купа
материал - порцелан, глазура.
размери: диаметър 23.5, в.15 см.
фотография: dilianmarkovstudio

три ецвани черно-бели купи


НАГОРЕ