АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


танцуваща купа кошер
"КОШЕР" - танцуваща купа
материал - порцелан, глазура, копирка.
рисунки - Йована 2 год..
фотография: dilianmarkovstudio

танцуваща купа кошер - детайл


НАГОРЕ