АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

Бижутата от серия "ОЧИЛА", "КОНУС" и "ХАЛКИ" са проектирани и изработени за сътоялата се изложба "Порцеланови бижута" в гарерия ТЕСТА през периода 19 ноември 2011 - 1 януари 2012. виж тук » или виж тук »

 


колие
"ОЧИЛА - II" - колие, лице
материал - порцелан, глазура, дантелена копирка, хематит, червен корал
фотография: dilianmarkovstudio


колие
"ОЧИЛА - II" - колие, гръб
материал - порцелан, глазура, дантелена копирка, хематит, червен корал
фотография: dilianmarkovstudio


колие
"ОЧИЛА - III" - колие
материал - порцелан, глазура, дантелена копирка, хематит
фотография: dilianmarkovstudio


колие
"ОЧИЛА-I" - колие
материал - порцелан, глазура, дантелена копирка, черно стъкло, дантела
фотография: dilianmarkovstudio

НАГОРЕ