АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

Бижутата от серия "КОНУС", "ХАЛКИ" и "ОЧИЛА" са проектирани и изработени за сътоялата се изложба "Порцеланови бижута" в гарерия ТЕСТА през периода 19 ноември 2011 - 1 януари 2012. виж тук »или виж тук »

 


пръстен  "КОНУС І-ІІ"
"КОНУС І - ІІ" - пръстен, порцелан, цветен порцелан, глазура, злато
фотография: dilianmarkovstudio

черен пръстен  "КОНУС ІІІ"
"КОНУС ІІІ" - пръстен, цветен порцелан, глазура, копирка злато
фотография: dilianmarkovstudio

дантелен пръстен "КОНУС ІV"
"КОНУС ІV" - пръстен, порцелан, цветна глазура, копирка
фотография: dilianmarkovstudio

бял пръстен "КОНУС V"
"КОНУС V" - пръстен, порцелан, глазура
фотография: dilianmarkovstudio

цветен пръстен "КОНУС VІ"
"КОНУС VІ" - пръстен, цветен порцелан, глазура
фотография: dilianmarkovstudio

"ХАЛКИ І - ІІ - ІІІ"
"ХАЛКИ І - ІІ - ІІІ" - порцелан, цветен порцелан, глазура, перлен лустер
фотография: dilianmarkovstudio

НАГОРЕ