АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


дълбок печат SPAGHETTI KITCHEN
"SPAGHETTI KITCHEN" - форми за декорация
материал - порцелан, терасигилата, глазура.
задача - Изработка на модел и тиражиране на форма за декорация по проект на поръчителя.
архитект: kumaroffice
фотография: dilianmarkovstudio


дълбок печат SPAGHETTI KITCHEN - 1


дълбок печат SPAGHETTI KITCHEN - 2


НАГОРЕ