АРХИВът БИЖУто ВРЪЗКАта КАРТИЧКАта КОНТАКТът МАГАЗИНът МЕДИЯта ПРОСТРАНСТВОто ПРОЦЕСът РЕКЛАМАта 2003-2012 ОБЕКТ Всички права запазени English Начална страница АТЕЛИЕ ОБЕКТ

 

 


витрина CONCEPT HOUSE - 1
"ДОМ" - порцеланова пластика - витрина "CONCEPT HOUSE"
материал - порцелан, глазура.
задача - Проектиране и изработка на пластика за витрина в екип с архитект Пенка Станчева в ограничен тираж.
архитект: Пенка Станчева
клиент: Ка-Те
фотография: автора

пластика КЪЩА


детайл - пластика КЪЩА


страничен детайл - пластика КЪЩА


НАГОРЕ